Project name:

Grafisk profil

Project description:

Under 2017 har skumsektionens styrelse tillsammans med sina medlemmar utvecklat sektionens nya logotyp. I samband med detta har även en ny hemsida tillverkats för att vara mer informativ, modern och responsiv för ett vardagligare bruk. Förändringar som skett är bland annat möjligheten att boka ksm studion direkt från hemsidan och utökat användande av sociala medier genom instagram i marknadsföringssyfte.