KULTUR, SAMHÄLLE OCH MEDIAGESTALTNING

 

 

Vilka är vi?

SKUM är sektionen för Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings Universitet, campus Norrköping. Vi som sitter i styrelsen är 9 studenter från årskurs 1 som alla vill kunna påverka och förändra.

Vad gör vi?

Vi i sektionen har i uppgift att bevaka och tillvarata våra medlemmars intressen i utbildningsfrågor, främja en god gemenskap mellan medlemmarna, vara officiellt kontaktorgan gentemot kåren StuFF och verka för samarbete med andra sektioner. Du kan alltid höra av dig till någon i styrelsen om du har några frågor, funderingar eller andra åsikter om din utbildning som du vill föra fram.

Sociala medier:

Länkar

Hemsidan

Hittar du något som ser konstigt ut, eller som inte stämmer, kontakta mig då som är ansvarig för hemsidan

Amanda(Info/PR)